Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thời gian Đang triển khai
Phạm vi công việc

Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên:

  • Tháo, siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị bằng máy siết thủy lực.
  • Tiện (Facing) mặt bích đường ống, thiết bị.
  • Làm sạch thiết bị, đường ống bằng nước áp lực cao.
  • Hút xúc tác bằng hệ thống máy hút chân không.
  • Đo, kiểm tra mặt phẳng thiết bị bằng máy laser ...
Bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên

Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên

Tiện (facing) mặt bích đường ống - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên

Đo mặt phẳng thiết bị bằng máy laser - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên

Đo mặt phẳng thiết bị bằng máy laser - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án khác