Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Dự án/Địa điểm Nhà máy Đạm Cà Mau
Thời gian 10 / 2021 - 12 / 2021
Phạm vi công việc

Bảo dưỡng tổng thể nhà máy trong đợt bảo dưỡng định kỳ, cho thuê dụng cụ, cung cấp nhân lực cho các gói công việc:

  • Tháo mở bulong.
  • Làm sạch đường ống bằng rotofan.
  • Thay ống tube của thiết bị trao đổi nhiệt.
Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Đạm Cà Mau

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Đạm Cà Mau

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Đạm Cà Mau

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Đạm Cà Mau

Cung cấp dịch vụ siết bu lông mặt bích đường ống, thiết bị

Siết bu lông mặt bích đường ống - Nhà máy Đạm Cà Mau

Dự án khác