Chủ đầu tư/Khách hàng Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thời gian 09 / 2023 - 10 / 2023
Phạm vi công việc

Siết bu lông thủy lực các mặt bích Area 2

Cung cấp dịch vụ Siết bulong thủy lực Area 2 - TA 2023

Cung cấp dịch vụ Siết bulong thủy lực Area 2 - TA 2023 - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Dự án khác