Chủ đầu tư/Khách hàng Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP
Dự án/Địa điểm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Thời gian 08 / 2023 - 10 / 2023
Phạm vi công việc

Siết bu lông thủy lực cho các thiết bị cơ khí:

  • Mặt bích đường ống, thiết bị trao đổi nhiệt, tháp phản ứng ...

Dự án khác