Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Tấn Dũng
Dự án/Địa điểm Nhà máy Dệt Rạng Đông
Thời gian 09 / 2022 - 03 / 2023
Phạm vi công việc
  • Lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo.
  • Lắp dựng kết cấu thép.
  • Lắp dựng Lọc bụi tĩnh điện.
  • Lắp, căn chỉnh quạt.
  • Lắp, căn chỉnh bơm....
Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng đường ống - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Lắp dựng thiết bị, kết cấu Lò hơi tầng sôi tuần hoàn 2x35T/H

Lắp dựng kết cấu, thiết bị lò hơi tâng sôi - Nhà máy Dệt Rạng Đông

Dự án khác