Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn
Dự án/Địa điểm Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn
Thời gian 08 / 2022 - 09 / 2022
Phạm vi công việc
  • Bắc, tháo giáo bên trong buồng lửa.
  • Cắt, thay ống sinh hơi.
  • Đục, đổ bê tông chịu lửa ....
Sửa chữa Lò hơi

Cắt, hàn ống sinh hơi lò - Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

Sửa chữa Lò hơi

Sửa chữa, hàn ống sinh hơi lò - Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

Sửa chữa Lò hơi

Sửa chữa,hàn ống sinh hơi lò - Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn

Dự án khác