Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình
Dự án/Địa điểm Nhà máy Đạm Ninh Bình
Thời gian 02 / 2023
Phạm vi công việc

Vệ sinh hệ thống các thiết bị trao đổi nhiệt CW - Phân xưởng Phân ly không khí bằng nước áp lực cao.

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW - Nhà máy Đạm Ninh Bình

Dự án khác