Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương
Dự án/Địa điểm Nhà máy Nhiệt điện AES Mông Dương 2
Thời gian 09 / 2023 - 12 / 2023
Phạm vi công việc
  • Tính toán dữ liệu, thiết kế, gia công chế tạo Clamp.
  • Lắp đặt clamp, bơm keo xử lý online điểm rò elbow đường ống 2".

Thông tin đường ống:

- Áp suất: 18.5 Mpa.

- Nhiệt độ: 500 độ C.

- Môi chất: Hơi nước.

Xử lý điểm rò Elbow đường ống 2"

Xử lý điểm rò Elbow đường ống 2" - Nhà máy Nhiệt điện AES Mông Dương 2

Dự án khác