Chủ đầu tư/Khách hàng Công ty CP Nhiệt điện An Khánh
Dự án/Địa điểm Nhà máy Nhiệt điện An Khánh
Thời gian 11 / 2023 - 12 / 2023
Phạm vi công việc
  • Khảo sát, tính toán dữ liệu, thiết kế, gia công chế tạo Clamp.
  • Lắp đặt clamp, bơm keo làm kín online mối rò đường ống phun giảm ôn.

Thông tin đường ống:

- Áp suất: 100 bar.

- Nhiệt độ: 200 độ C.

Xử lý online điểm rò đường phun giảm ôn Lò 1

Mối rò trước khi xử lý - Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

Xử lý online điểm rò đường phun giảm ôn Lò 1

Mối rò đã kín hoàn toàn sau khi xử lý - Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

Dự án khác