Megarig Industries đã và đang là đối tác tin cậy, thường xuyên và bền vững của các khách hàng trong lĩnh vực Lọc hóa dầu, Hóa chất, Nhiệt điện, Xi măng ...

Một số đối tác lớn, thường xuyên của chúng tôi:

  • Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Lọc dầu Dung Quất, Lọc hóa dầu Long Sơn.
  • Nhà máy Điện Đạm Cà Mau, Đạm Phú Mỹ, Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc, Amoni Nitrat Thái Bình, Hyosung Vina Chemicals, Khoáng sản Núi Pháo.
  • Nhà máy Nhiệt điện AES Mông Dương 2, Nhiệt điện Thăng Long, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Cao Ngạn, Nhiệt điện An Khánh, Nhiệt điện Nông Sơn ...
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Tổng thầu xây dựng JGCS

Tổng thầu xây dựng JGCS

Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh

Công ty TNHH PECI Việt Nam

Công ty TNHH PECI Việt Nam

Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Công ty Cổ phần DAP số 2 - Vinachem

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV

Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV

Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV

Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3

Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR

TEAM Industrial Services Inc

TEAM Industrial Services Inc

Công ty Hóa chất Mỏ Thái Bình - MICCO

Công ty Hóa chất Mỏ Thái Bình - MICCO

Công ty CP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Công ty CP Dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương

Công ty TNHH Hyosung Vina Chemicals

Công ty TNHH Hyosung Vina Chemicals

Liên doanh tổng thẩu TPSK

Liên doanh tổng thẩu TPSK

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam

Transocean Ltd. (NYSE: RIG)

Transocean Ltd. (NYSE: RIG)

Technip Coporation

Technip Coporation

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Công ty TNHH Gooiltech

Công ty TNHH Gooiltech

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CIMAS