Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt Turbine hơi - Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt Turbine hơi - Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Làm sạch ống thiết bị trao đổi nhiệt - Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Album khác

Đại tu, Sửa chữa, Bảo dưỡng máy nén

Đại tu, Sửa chữa, Bảo dưỡng máy nén

Xem album  
Xử lý rò rỉ - đấu nối hệ thống online

Xử lý rò rỉ - đấu nối hệ thống online

Xem album  
Sửa chữa - Bảo dưỡng Bơm, Quạt, Thiết bị quay

Sửa chữa - Bảo dưỡng Bơm, Quạt, Thiết bị quay

Xem album  
Tháo, siết bu lông thủy lực

Tháo, siết bu lông thủy lực

Xem album  
Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Xem album  
Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Xem album  

Video khác

Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Xem video  
Lật nắp máy nén - Hyosung Vina Chemicals

Lật nắp máy nén - Hyosung Vina Chemicals

Xem video  
Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -1 - Đạm Ninh Bình

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -1 - Đạm Ninh Bình

Xem video  
Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -2 - Đạm Ninh Bình

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -2 - Đạm Ninh Bình

Xem video  
Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem video  
Xử lý rò rỉ online - đường hơi nước

Xử lý rò rỉ online - đường hơi nước

Xem video