Sửa chữa, bảo dưỡng bơm tuần hoàn - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa, bảo dưỡng bơm tuần hoàn - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa, bảo dưỡng bơm tuần hoàn - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận - Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận - Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận - Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Cân bằng động cánh bơm - Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận - Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Sửa chữa, bảo dưỡng bơm ly tâm - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng trục bơm ly tâm - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng bơm ly tâm - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng bơm ly tâm - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng trống sấy 32S001,002 - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng trống sấy 32S001,002 - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng trống sấy 32S001,002 - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng trống sấy 32S001,002 - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Album khác

Tháo, siết bu lông thủy lực

Tháo, siết bu lông thủy lực

Xem album  
Làm sạch đường ống, thiết bị bằng nước áp lực cao

Làm sạch đường ống, thiết bị bằng nước áp lực cao

Xem album  
Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Xem album  
Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Thiết bị phụ

Xem album  
Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Xem album  
Đại tu, Sửa chữa, Bảo dưỡng máy nén

Đại tu, Sửa chữa, Bảo dưỡng máy nén

Xem album  

Video khác

Xử lý rò rỉ online - đường hơi nước

Xử lý rò rỉ online - đường hơi nước

Xem video  
Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước áp lực

Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước áp lực

Xem video  
Tiện mặt bích - Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tiện mặt bích - Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn

Xem video  
Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Xem video  
Cắt ống thép (bê tông bên trong) bằng nước áp lực cao

Cắt ống thép (bê tông bên trong) bằng nước áp lực cao

Xem video  
Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Tiện (facing) mặt bích thiết bị - Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Xem video