Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Tổ máy 2 - Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Tổ máy 2 - Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin hơi - Tổ máy 2 - Nhà máy Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng turbine - thiết bị phụ - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng turbine - thiết bị phụ - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng turbine - thiết bị phụ - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng turbine - thiết bị phụ - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng turbine - thiết bị phụ - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng Turbine - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng Turbine - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Sửa chữa, bảo dưỡng Turbine - Nhà máy Amoni Nitrat Thái Bình

Trung tu, bảo dưỡng tuabin hơi U30401A - Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Trung tu, bảo dưỡng tuabin hơi U30401A - Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Trung tu, bảo dưỡng tuabin hơi U30401A - Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Đại tu Tuabin - Máy phát phân xưởng WHR - Nhà máy Xi măng Sông Gianh

Album khác

Cân bằng động

Cân bằng động

Xem album  
Sửa chữa - Bảo dưỡng Bơm, Quạt, Thiết bị quay

Sửa chữa - Bảo dưỡng Bơm, Quạt, Thiết bị quay

Xem album  
Làm sạch đường ống, thiết bị bằng nước áp lực cao

Làm sạch đường ống, thiết bị bằng nước áp lực cao

Xem album  
Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Tiện mặt bích đường ống - thiết bị

Xem album  
Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Lắp đặt kết cấu - thiết bị

Xem album  
Tháo, siết bu lông thủy lực

Tháo, siết bu lông thủy lực

Xem album  

Video khác

Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước áp lực

Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt bằng nước áp lực

Xem video  
Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Siết bu lông Tuabin máy nén khí

Xem video  
Cắt ống thép (bê tông bên trong) bằng nước áp lực cao

Cắt ống thép (bê tông bên trong) bằng nước áp lực cao

Xem video  
Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -2 - Đạm Ninh Bình

Vệ sinh các thiết bị trao đổi nhiệt CW -2 - Đạm Ninh Bình

Xem video  
Lật nắp máy nén - Hyosung Vina Chemicals

Lật nắp máy nén - Hyosung Vina Chemicals

Xem video  
Tiện mặt bích - Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn

Tiện mặt bích - Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn

Xem video