• Son.lh
  • 22/11/2022

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ tay nghề của CBCNV trong công việc và các dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ cung cấp cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo, kiểm tra trình độ tay nghề của CBCNV định kỳ và thường xuyên.

Vừa qua, Megarig Industries đã hoàn thành đợt đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho CBCNV trong lĩnh vực Siết bu lông, tiện mặt bích, làm sạch công nghiệp bằng nước áp lực cao.

Quá trình thực hành được giám sát và kiểm tra trực tiếp bởi Nhân viên Phòng bảo trì của Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Kết quả, 100% nhân sự của Megarig Industries hoàn thành tốt bài kiểm tra thực hành và được cấp chứng chỉ bởi NSRP.

Một số hình ảnh trong quá trình thực hành, kiểm tra: