• Nguyen.dc
  • 23/11/2022

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) là một trong những Khách hàng lớn và thương xuyên của Megarig Industries.

Megarig Industries đã và đang cung cấp các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên cho NSRP bao gồm: siết bu lông thủy lực, tiện mặt bích, làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt - đường ống bằng nước áp lực, xử lý rò rỉ online ..... Mỗi năm, Megarig Industries hoàn thành hàng chục dự án tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Bên cạnh mục tiêu chất lượng, tiến độ của các dự án - hạng mục công việc, mục tiêu an toàn là một trong những điều kiện tiên quyết đối với thành công của các dự án. Để hoàn thành mục tiêu an toàn, tất cả nhân viên Megarig Industries luôn tuân thủ chặt chẽ các quy trình làm việc an toàn nói chung và các quy định riêng khi làm việc tại NSRP.

Megarig Industries đã vinh dự được nhận chứng chỉ "365 ngày làm việc an toàn". Đây là ghi nhận xứng đáng cho quá trình làm việc An toàn - Chất lượng - Tiến độ tại NSRP trong thời gian vừa qua.

Ông Khoa Năng Công - Tổng Giám đốc Công ty nhận chứng chỉ và chụp ảnh lưu niệm.
Chứng nhận 365 ngày làm việc an toàn - Công ty TNHH Megarig Industries