close

Cân bằng động

Cân bằng động là một bước quan trọng trong quá trình sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị quay, nhất là đối với các nhà máy lọc hóa dầu, nhiệt điện....

Các chi tiết như cánh bơm, cánh quạt ... phải được đảm bảo đạt tiêu chuẩn về cân bằng động trước khi lắp đặt; điều đó sẽ giảm nguy cơ rung của thiết bị khi vận hành.

Hiện tại chúng tôi trang bị máy cân bằng động, có phần mêm tính toán dữ liệu tự động, đảm bảo độ tin cậy của quá trình cân bằng động.

Bên cạnh đó, chúng tôi đang áp dụng tiêu chuẩn ISO-1940 cho quá trình cân bằng động các chi tiết. Đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của thiết bị trong các nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất .... 

Hình ảnh liên quan

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 045-P-101A/B/C/D - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 022-P-216A - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Cân bằng động cánh bơm 022-P-216A - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

chevron_left
chevron_right

Dự án đã thực hiện

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

08/2020 - 09/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2022 - 04/2022