close

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo là một trong những dịch vụ đang được ưu tiên phát triển tại Megarig Industries.

Chúng tôi đã và đang hướng tới chuyên môn hóa, dây chuyền hóa quy trình gia công chế tạo các sản phẩm cơ khí; Áp dụng các máy móc thiết bị tiên tiến, quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt.

Các hạng mục gia công chế tạo chính, bao gồm:

- Gia công chế tạo kết cấu thép: nhà xưởng, cầu thép, khung vỏ thiết bị ...

- Gia công chế tạo hệ thống đường ống.

- Gia công chế tạo  máy, thiết bị: lọc bụi, thiết bị trao đổi nhiệt, máy hút chân không ....

- Gia công chế tạo các chi tiết cơ khí chính xác: các chi tiết của máy, thiết bị ...

- Gia công chế tạo Clamp xử lý rò rỉ online.

Và nhiều hạng mục gia công chế tạo khác.

Hình ảnh liên quan

chevron_left
chevron_right

Dự án đã thực hiện

Chủ đầu tư

Nhà máy Thủy điện Nậm Ngần

Địa điểm

Hà Giang - Việt Nam

Thời gian

10/2019 - 10/2019