close

Lắp đặt cơ khí

Lắp đặt cơ khí là một trong 4 nhóm dịch vụ chính của Megarig Industries. Chúng tôi đang mở rộng thị trường sang các nhà máy lớn như xi măng/nhiệt điện/lọc hóa dầu ....

Với đội ngũ nhân lực thợ cơ khí, máy móc thiết bị - dụng cụ thi công đáp ứng đầy đủ yêu cầu triển khai các dự án lắp đặt có khối lượng hàng nghìn tấn; lắp đặt trọn gói các hệ thống - phân xưởng ...

Chúng tôi đang tập trung phát triển các dự án thuộc các hạng mục:

- Lắp đặt thiết bị, dây chuyền trong các nhà máy công nghiệp.

- Lắp đặt hệ thống đường ống và các thiết bị của hệ thống đường ống.

- Lắp đặt kết cấu thép: nhà xưởng, cầu thép ....

- Lắp đặt các thiết bị riêng lẻ của dây chuyền/phân xưởng sản xuất ....

Hình ảnh liên quan

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Thiết kế - Cung cấp vật tư, thiết bị - Gia công, chế tạo, lắp đặt thân lò quay

Thiết kế - Cung cấp vật tư, thiết bị - Gia công, chế tạo, lắp đặt thân lò quay

Thiết kế - Cung cấp vật tư, thiết bị - Gia công, chế tạo, lắp đặt thân lò quay

Thiết kế - Cung cấp vật tư, thiết bị - Gia công, chế tạo, lắp đặt thân lò quay

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

Gia công - chế tạo - lắp đặt đường ống cấp nước qua sông Vàm cỏ đông

chevron_left
chevron_right

Dự án đã thực hiện

Chủ đầu tư

Công ty Hóa chất mỏ MICCO - ANP Thái Bình

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

09/2019 - 11/2019

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Bơm Châu Âu

Địa điểm

Tây Ninh - Việt Nam

Thời gian

02/2019 - 03/2020

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

06/2021 - 07/2021