close

Sữa chữa bảo dưỡng thiết bị quay

Sửa chữa - Bảo dưỡng thiết bị quay là dịch vụ có tầm quan trọng và thường xuyên đối với tất cả các nhà máy công nghiệp. Thiết bị quay rất đa dạng về chủng loại cũng như công năng. Megarig Industries sở hữu nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, dụng cụ thi công đảm bảo cung cấp dịch vụ Sửa chữa - Bảo dưỡng thiết bị quay một cách tốt nhất. Các lĩnh vực đang là thế mạnh của chúng tôi bao gồm:

- Sửa chữa, bảo dưỡng, trung đại tu Tuabin - Máy phát điện và các thiết bị phụ của Tuabin trong các Nhà máy Nhiệt điện, Hóa chất, Lọc dầu ....

 - Sửa chữa, bảo dưỡng bơm - quạt - máy nén khí.

 - Sửa chữa, bảo dưỡng thùng sấy, thùng quay, lò quay, gầu nâng trong các Nhà máy Xi măng, Hóa chất ....

Hình ảnh liên quan

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Sữa chữa, khắc phục độ rung Tuabin số 1 - Nhiệt điện Cao Ngạn

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Sửa chữa - bảo dưỡng Tuabin hơi 41MW - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa - bảo dưỡng Tuabin hơi 41MW - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa - bảo dưỡng Tuabin hơi 41MW - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa - bảo dưỡng Tuabin hơi 41MW - Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Sửa chữa trục và cân bằng động cánh bơm - Nhà máy ANP Thái Bình

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Bảo dưỡng hệ thống bơm tiếp nhận tại Kho xăng dầu Hàng không Nội Bài

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Trung tu máy tuabin hơi U30401A – Nhà máy Đạm Hà Bắc

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Sửa chữa bơm tuần hoàn, máy nghiền than - Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

Trung đại tu turbin - máy phát điện nhiệt điện nông sơn - 2020

chevron_left
chevron_right

Dự án đã thực hiện

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Nhiệt điện An Khánh

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

09/2021 - 10/2021

Chủ đầu tư

Công ty CP dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Địa điểm

Hà Nội - Việt Nam

Thời gian

06/2020 - 07/2020

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

07/2018 - 07/2018