close

Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tĩnh

Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tĩnh: là dịch vụ đang được triển khai trong các đợt bảo dưỡng tổng thể, bảo dưỡng thường xuyên và xử lý sự cố của nhà máy lọc hóa dầu, nhiệt điện, hóa chất ... 

Lĩnh vực, thiết bị sửa chữa bảo dưỡng đa dạng về chủng loại, thông số kĩ thuật. Các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng chính, ví dụ:

- Sửa chữa,bảo dưỡng lò nhiệt điện.

- Sửa chữa hệ thống van và đường ống.

- Sửa chữa các loại thiết bị trao đổi nhiệt.

- Sửa chữa, bảo dưỡng bồn bể chứa.

- Các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng khác ....

Hình ảnh liên quan

Sửa chữa ống GRP tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa ống GRP tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa ống GRP tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa ống GRP tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Sửa chữa ống GRP tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

chevron_left
chevron_right

Dự án đã thực hiện

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2019 - 08/2019

Chủ đầu tư

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

Địa điểm

Quảng Ngãi - Việt Nam

Thời gian

07/2020 - 09/2020