Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

HOẠT ĐỘNG CÔNG VIỆC

Gia công và lắp đặt đường ống tại Dự án Tiếu tươi khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông-Tây Ninh

Dự án                                    : Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông
Gói thầu số 10                      : Công trình vượt sông trên kênh chuyển nước đoạn K10+027÷K12+388 và nhà quản lý
Hạng mục                             : Ống thép
Chủ đầu tư                           : Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh
Địa điểm                               : Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Hình ảnh lắp đặt tại công trường:

Tin nổi bật