Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

GIỚI THIỆU

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CHÚNG TÔI

Tại MEGARIG INDUSTRIES, Sự minh bạch – Linh hoạt – Kỷ luật – Trách nhiệm xã hội – là kim chỉ nam, là nền tảng trong các hoạt động và quyết định của chúng tôi.

·         Minh bạch: trung thực và rõ ràng trong mọi hành động.
·         Linh hoạt: nhạy bén và sáng tạo để vượt qua trở ngại.
·         Kỷ luật: tuân thủ chặt chẽ các luật định, quy định và tiêu chuẩn áp dụng.
·         Trách nhiệm xã hội: phát triển doanh nghiệp đồng hành cùng với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tin nổi bật