Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

GIỚI THIỆU

HỆ THÔNG QUẢN LÝ

Đem lại sự hài lòng cho khách hàng.
Chúng tôi tự hào là công ty Việt Nam đi đầu trong việc công nghiệp và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, hội nhập quốc tế. Đây là sự khác biệt lớn giữa chúng tôi với rất nhiều nhà thầu khác trong nước.
Chúng tôi đã áp dụng thành công hệ thống này trong rất nhiều dự án, đặc biệt các dự án đầu tư nước ngoài với yêu cầu dịch vụ chất lượng cao.
Hệ thống quản lý của chúng tôi đề cao những lợi ích cơ bản của khách hàng là an toàn, chất lượng và tiến độ. 
Sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE)
An toàn là trên hết.
Chúng tôi đã xây dựng và thực thi một hệ thống quản lý HSE thống nhất từ công ty đến toàn bộ khối dự án. Đem lại sự chủ động tham gia đối với các thành viên và đối tác, với hiệu quả cốt lõi chính là lợi ích của cá nhân và toàn bộ công trình.
Chính sách đảm bảo chất lượng
Danh tiếng của chúng tôi được tạo dựng dựa trên sự khác biệt về chất lượng sản phẩm cung cấp. Chúng tôi áp dụng những chính sách “quản lý chất lượng đặc thù”. Đảm bảo cung cấp những sản phẩm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu cụ thể của khách hàng
Chính sách quản lý tiến độ
Doanh nghiệp của chúng tôi khẳng định sự chuyên nghiệp thông qua chính sách quản lý tiến độ khoa học và hiệu quả.
Mọi thành viên trong công ty luôn hiểu rằng đúng hẹn là uy tín của doanh nghiệp và lợi ích của cá nhân. Để tiếp tục thực hiện các cam kết của mình, chúng tôi cũng đã thiết lập một bộ phận kế hoạch riêng biệt để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ. 

Tin nổi bật