Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

HOẠT ĐỘNG CÔNG VIỆC

HOẠT ĐỘNG CÔNG VIỆC

Căn chỉnh, thay vòng bi - Nhà máy ANP Thái bình

Hình ảnh công việc căn chỉnh, thay vòng bi thiết bị ở Nhà máy ANP Thái bình

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh căn chỉnh tại dự án ANP Thái bình.
 

Tin nổi bật