Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV của Công ty.

Khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV.
Để đảm bảo sức khoẻ tốt cho người lao động, cũng như chấp hành đúng qui định của pháp luật. MEGARIG hằng năm đều tổ chức khám định kỳ cho người lao động theo mức độ công việc:
- Đối với người lao động: 
+ Phát hiện và chuẩn đoán sớm các dấu hiệu bệnh lý ở giai đoạn khởi phát.
+ Đưa ra phác đồ xử lý sớm những bất thường để kết quả điều trị có hiệu quả cao.
+ Nắm rõ tình trạng sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Đối với công ty: 
+ Bảo về nguồn vốn lao động.
+ Sợi dây gắn kết giữa công ty và người lao động.
+ Nâng cao năng suất làm việc, giảm thiểu tại nạn lao động.
+ Tạo động lực cho người lao động cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
Tin nổi bật