close

Tin tức

Đào tạo, huấn luyện an toàn lao động cho CBCNV

Việc đào tạo an toàn lao động cho các nhóm ngành khác nhau là điều rất quan trọng được nhiều Doanh Nghiệp quan tâm hiện nay. Với những Doanh Nghiệp quan tâm chú trọng đầu tư đào tạo an toàn cho người lao động sẽ giúp mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Doanh Nghiệp về lâu dài. Cụ thể như:

– Giúp Doanh Nghiệp nhận biết được các nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn.
– Để cho Doanh Nghiệp có thể thiết lập được các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong quy trình sản xuất, vận hành và bảo dưỡng.
– Giảm thiểu tối đa các chi phí sự cố về con người và máy móc.
– Giúp tăng năng suất lao động và chất lượng của sản phẩm đầu cuối.
– Tuân thủ đúng quy định, tránh rủi ro về pháp luật.