Tiếng Việt English 한국어 日本語

Chứng chỉ

GIỚI THIỆU

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Đội ngũ nhân lực là tài sản vô giá, là lợi thế của công ty; là yếu tố quyết định thương hiệu và sức sống của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc khuyến khích tính sáng tạo, thúc đẩy tinh thần tập thể, nơi bản sắc riêng của mỗi cá nhân kết hợp một cách hài hòa trong tập thể chung.

Mọi thành viên được tạo điều kiện phát triển khả năng thông qua việc kết hợp các yêu cầu công việc trong kế hoạch đào tạo nhân sự hàng năm - với phương châm đơn giản, năng động và bổ ích cho tất cả mọi người. Nhờ đó, đội ngũ nhân lực của chúng tôi được trang bị các kỹ năng cần thiết góp phần thúc đẩy công ty đạt mục tiêu kinh doanh.
Bên cạnh đó, chương trình đánh giá kết quả hoàn thanh công việc được tiến hành định kỳ và đều đặn. Chương trình đánh giá kết hợp với các mục tiêu cá nhân là nền tảng để xác định kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự trong tương lai. 

Tin nổi bật