close

Megarig Industries hiện là nhà thầu cung cấp các dịch vụ kỹ thuật/sửa chữa bảo dưỡng/gia công chế tạo/lắp đặt trong các ngành dầu khí/hóa chất/nhiệt điện/xi măng ... hàng đầu tại Việt Nam.

Các dự án Megarig Industries thực hiện đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, được các khách hàng tuyệt đối tin tưởng và đánh giá cao.

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

Địa điểm

Hà Nam - Việt Nam

Thời gian

Đang triển khai

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

05/2022 - 06/2022

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2022 - 04/2022

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

03/2022 - 03/2022

Chủ đầu tư

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa điểm

Quảng Ninh - Việt Nam

Thời gian

03/2022 - 03/2022

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

03/2022 - 03/2022

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

02/2022 - 04/2022

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Nhiệt điện An Khánh

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

09/2021 - 10/2021