close

Trụ sở chính

 • place

  Địa chỉ: Số nhà 24, đường 3.7/11 khu đô thị Gamuda, phường Yên sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

 • phone

  Điện thoại: (+84) 2436 255 127

 • print

  Fax: (+84) 2436 255 128

 • language

  Website: megarigindustries.com.vn

 • email

  Email: sales@megarigindustries.com

Trụ sở chính

Xưởng cơ khí Megarig

 • place

  Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

 • phone

  Điện thoại: (+84) 989 041 332

Xưởng Cơ khí

Khách sạn Megarig

 • place

  Địa chỉ: Khu kinh tế Nghi Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

 • phone

  Điện thoại: (+84) 2378 955 555

Megarig Hotel

Mr. Khoa Năng Công

Mr. Hoàng Chương

Mr. Phạm Văn Tính