close

Thông tin dự án

Dự án

Lắp đặt gầu nâng, quạt - Dây chuyền 3 - Nhà máy Xi măng Xuân Thành

Phạm vi công việc

Lắp đặt, căn chỉnh gầu nâng 341BE050; quạt 461FN400, 461FN450,462FN400

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Xi măng Xuân Thành

Địa điểm

Hà Nam - Việt Nam

Thời gian

Đang triển khai

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Nhà máy Thủy điện Nậm Ngần

Địa điểm

Hà Giang - Việt Nam

Thời gian

01/10/2019 - 30/10/2019

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng và DV Thương mại HT Thành Công

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

22/04/2021 - 30/08/2021

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn

Địa điểm

Quảng Nam - Việt Nam

Thời gian

07/2020 - 08/2020