close

Thông tin dự án

Dự án

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2 - Nhiệt điện An Khánh

Phạm vi công việc

Sửa chữa, bảo dưỡng Tuabin số 2, van stop, van điều chỉnh, các van cửa trích - Nhiệt điện An Khánh

Chủ đầu tư

Công ty Cổ Phần Nhiệt điện An Khánh

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

09/2021 - 10/2021

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

18/02/2022 - 10/04/2022

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Gooiltech

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

25/06/2021 - 31/07/2021

Chủ đầu tư

Công ty CP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Địa điểm

Ninh Bình - Việt Nam

Thời gian

12/01/2019 - 01/02/2019