close

Thông tin dự án

Dự án

Sửa chữa TĐT Tuabin, máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Phạm vi công việc

Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu Tuabin, Máy phát và thiết bị phụ lò số 2 Nhà máy Nhiệt Điện Cao Ngạn

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

08/2021 - 09/2021

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn

Địa điểm

Quảng Nam - Việt Nam

Thời gian

07/2020 - 08/2020

Chủ đầu tư

Công ty Hóa chất mỏ MICCO - ANP Thái Bình

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

11/2020 - 11/2020

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả

Địa điểm

Quảng Ninh - Việt Nam

Thời gian

05/09/2019 - 24/09/2019