close

Thông tin dự án

Dự án

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống tái hóa khí LNG

Phạm vi công việc

Thiết kế, cung cấp vật tư, gia công chế tạo, lắp đặt đường ống và thiết bị, chạy thử hệ thống tái hóa khí LNG bằng nước sông.

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xăng Dầu Hải Linh

Địa điểm

Vũng Tàu - Việt Nam

Thời gian

Đang triển khai

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây dựng và DV Thương mại HT Thành Công

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

22/04/2021 - 30/08/2021

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn -TKV

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

05/2022 - 06/2022

Chủ đầu tư

Công ty TNHH PECI Việt Nam

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

24/05/2019 - 29/05/2019