close

Thông tin dự án

Dự án

Thiết kế - Cung cấp vật tư, thiết bị - Gia công, chế tạo, lắp đặt thân lò quay

Phạm vi công việc

Thiết kế, cung cấp vật tư, gia công chế tạo; Lắp đặt khoanh lò, tấm đệm, vành chèn, cóc chặn thân lò quay

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Kim loại màu Việt Bắc

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt Nam

Thời gian

06/2021 - 07/2021

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

02/09/2021 - 02/10/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

25/02/2019 - 06/05/2019

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Địa điểm

Thái Nguyên - Việt nam

Thời gian

18/02/2022 - 10/04/2022