close

Thông tin dự án

Dự án

Xử lý xì rò đường xung đo áp lực - Nhiệt điện Quảng Ninh

Phạm vi công việc

Thiết kế, tính toán Xử lý xì rò đường xung đo áp lực bơm tuần hoàn nước lò 2. Áp suất làm việc 17MPa

Chủ đầu tư

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa điểm

Quảng Ninh - Việt Nam

Thời gian

03/2022 - 03/2022

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Gooiltech

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

25/06/2021 - 31/07/2021

Chủ đầu tư

Công ty hóa chất mỏ Thái Bình (MICCO)

Địa điểm

Thái Bình - Việt Nam

Thời gian

07/0209 - 08/2019

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần DAP Số 2 - Vinachem

Địa điểm

Lào Cai - Việt Nam

Thời gian

06/01/2019 - 18/01/2019