close

Thông tin dự án

Dự án

Xử lý điểm rò thân van 3" #2500 - Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Phạm vi công việc

Thiết kế, tính toán cùm chịu lực và chịu áp suất cao xử lý điểm rò thân van (3" #2500). Áp suất làm việc 10Mpa, nhiệt độ 300 độ C, môi chất nước.

Chủ đầu tư

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

03/2022 - 03/2022

chevron_left
chevron_right

Dự án khác

Chủ đầu tư

Công ty CP dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Địa điểm

Hà Nội - Việt Nam

Thời gian

07/2019 - 08/2019

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Xây lắp Duy Thịnh Phát

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

17/04/2021 - 17/06/2021

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Địa điểm

Thanh Hóa - Việt Nam

Thời gian

04/2022 - 04/2022